ZAPYTANIA OFERTOWE 

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Zapytanie nr 01/03/24
W sprawie otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Innowacyjny zestaw zautomatyzowanych urządzeń do minowania i rozminowania terenu”, zwanego dalej Projektem, finansowanym z programu w ramach naboru numer FEDS.01.02-IP.01-067/24 – Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego.

PLIKI DO POBRANIA