ZAPYTANIA OFERTOWE 

Zgodnie z procedurą zakupów obowiązującą w UPBW BARTŁOMIEJ WOŹNIAK, dotyczącą realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie nowoczesnego, lekkiego materiału o właściwościach balistycznych z
dopasowaną technologią łączeń do zastosowania w pojazdach o specjalnym przeznaczeniu” określoną w §19 umowy nr DOB-SZAFIR/08/B/021/01/2020 z dn. 22.06.2020r. jesteśmy zobowiązani do upubliczniania zapytań ofertowych. Poniżej zamieszczone zostały przyciski do pobrania aktualnych zapytań ofertowych dla prowadzonych naborów jak również pozostałych dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w procesie zakupowym. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 0030/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 0031/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 0032/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 0033/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 0034/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 0035/2023

PLIKI DO POBRANIA

’Formularz ofertowy’ 

 'Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym’ 

’Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO’ 

 'Oświadczenie o zgodności oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym’   

 'Umowa o zachowaniu poufności’