ZAPYTANIA OFERTOWE 

Zgodnie z procedurą zakupów obowiązującą w UPBW BARTŁOMIEJ WOŹNIAK, dotyczącą realizacji projektu badawczego pn. „Opracowanie nowoczesnego, lekkiego materiału o właściwościach balistycznych z
dopasowaną technologią łączeń do zastosowania w pojazdach o specjalnym przeznaczeniu” określoną w §19 umowy nr DOB-SZAFIR/08/B/021/01/2020 z dn. 22.06.2020r. jesteśmy zobowiązani do upubliczniania zapytań ofertowych. Poniżej zamieszczone zostały przyciski do pobrania aktualnych zapytań ofertowych dla prowadzonych naborów jak również pozostałych dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w procesie zakupowym. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 0001/2023                   – nabór zakończony

Nabór zakończony – brak zgłoszeń ofertowych

ZAPYTANIE OFERTOWE 0002/2023                 – nabór zakończony

Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania 

ZAPYTANIE OFERTOWE 0003/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0004/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0005/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0006/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0007/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0008/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0009/2023                 – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0010/2023                  – nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0011/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0012/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0013/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0014/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0015/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0016/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0017/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0018/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0019/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0020/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0021/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0022/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE 0023/2023                 

– nabór zakończony

’Nabór zakończony – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania

PLIKI DO POBRANIA

’Formularz ofertowy’ 

 'Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym’ 

’Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO’ 

 'Oświadczenie o zgodności oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym’   

 'Umowa o zachowaniu poufności’