PROJEKTY

Projekt pn. „Projekt integracji robota przemysłowego w zautomatyzowanym procesie wytwórczym CNC elementów maszyn i urządzeń” realizowany w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nt.: „Opracowanie nowoczesnego, lekkiego materiału o właściwościach balistycznych z dopasowaną technologią łączeń do zastosowaniaw pojazdach o specjalnym przeznaczeniu”

Projekt finansowany przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w ramach programu SZAFIR

Cele projektu: Opracowanie nowoczesnego lekkiego kompozytu o właściwościach balistycznych do stworzenia znacznie lżejszego pojazdu o specjalnym przeznaczeniu.

Pojazd ten będzie służył do wykorzystywania przez żołnierzy w strefach zagrożonych terroryzmem, misjach stabilizacyjnych a także będzie mógł być zastosowanie w sektorze cywilnym (bankowozy, szpitale kontenerowe, safe roomy na statkach). W projekcie zostaną przygotowane i przetestowane różne warianty materiałów oraz systemów mocowań w celu wybrania najbardziej optymalnego pod względem skuteczności ochrony, wagi i kosztów produkcji kompozytu zapewniającego jak najwyższy poziom ochrony balistycznej. Dzięki temu zwiększy się poziom bezpieczeństwa, będą obniżone koszty eksploatacji pojazdu, eksploatacji dróg i emisji spalin.

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum:

Lider – Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

TC3 Sp. z o.o.

UPBW Bartłomiej Woźniak

Całkowita wartość projektu: 7 007 925,00 zł

Okres realizacji: 2021 – 2023