NABORY OFERT

Zgodnie z procedurą zakupów obowiązującą w Marigold, dotyczącą realizacji projektu badawczego pn. „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych w podniesieniu właściwości mechanicznych i odporności trakcyjnej układu zawieszenia pojazdów terenowych” określoną w §19 umowy nr DOB-SZAFIR/08/B/021/01/2020 z dn. 22.06.2020r. publikujemy zapytanie ofertowe na:

 

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

’Formularz ofertowy’ 

 'Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym’ 

’Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO’ 

 'Oświadczenie o zgodności oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym’